Rozwiązania dla firm | Epicor
Go Search
 • Rozwiązania dla firm
 • Oprogramowanie dla firm

  Dzięki innowacyjnej architekturze zorientowanej na usługi (SOA) oraz technologii usług internetowych oferujemy kompleksowe oprogramowanie dla firm z branży produkcji, dystrybucji, usług, handlu detalicznego i hotelarstwa. Oprogramowanie to umożliwia poprawę efektywności i wydajności oraz pomaga uzyskać przewagę konkurencyjną.

  Kompleksowe oprogramowanie dla firm

  Nasze oprogramowanie zapewnia firmom skalowalność i elastyczność, dzięki czemu mogą spełnić obecne wymogi biznesowe i odnosić sukcesy w przyszłości. Wspomnianemu oprogramowaniu dla firm towarzyszy szeroki zakres usług, które zapewniają szybki zwrot z inwestycji oraz niski całkowity koszt posiadania. Wdrożenie naszego oprogramowania korzystającego z architektury Epicor® True SOA™ i środowiska Microsoft .NET to zatem doskonały wybór zarówno w krótkiej, jak i w długiej perspektywie.

  Perspektywiczna platforma oprogramowania dla firm

  Wdrożenie naszego oprogramowania opartego na architekturze Epicor True SOA™ i platformie Microsoft .NET to doskonały wybór zarówno w krótkiej, jak i w długiej perspektywie. Oprogramowanie firmy Epicor jest z zasady opracowywane z myślą o niskich kosztach i prostocie wdrożenia, integracji i eksploatacji, aby klienci mogli się skupić na prowadzonej działalności, a nie na obsłudze infrastruktury. Nasze aplikacje mogą być wdrażane i zarządzane w modelu SaaS (wdrożenie w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu). Dla firm oznacza to niski całkowity koszt posiadania i szybki zwrot z inwestycji, czyli większe przychody i zyski oraz lepszą pozycję na rynku.

small-menu-callout.png
small-logo.png