Rozwiązania branżowe dla firm | Epicor
Go Search
 • partners-banner.png
 • Rozwiązania branżowe dla firm

  Firma Epicor® oferuje branżowe rozwiązania dla firm na całym świecie. Rozwiązania te wykraczają poza ramy tradycyjnego systemu ERP i udostępniają m.in. funkcje zarządzania finansami, produktami, relacjami z klientami, kapitałem ludzkim i łańcuchem dostaw.

  Nasze rozwiązania są dostosowane do potrzeb firm z branży produkcji, dystrybucji, handlu detalicznego, hotelarstwa, usług i innych branży specjalistycznych. Wiemy, że nie ma jednego dobrego rozwiązania dla wszystkich, stosujemy zatem wyjątkową koncepcję „warstw biznesowych”, w ramach której nasze oprogramowanie nowej generacji może być wdrażane w firmach o różnej wielkości (od najmniejszych uczestników rynku do największych międzynarodowych koncernów) i o różnym stopniu złożoności prowadzonej działalności (od producentów metalu, przez dystrybutorów samochodów, firmy usługowe do sprzedawców detalicznych korzystających z wielu kanałów sprzedaży). Dostrzegamy potrzebę wykorzystania geograficznej różnorodności zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów, nasze kompleksowe oprogramowanie umożliwia zatem wyprzedzenie konkurencji dzięki zapewnieniu większej efektywności działań i doskonałej obsługi klienta.

  Oprogramowanie nowej generacji dla firm

  Rozumiemy współczesną dynamiczną gospodarkę, czynniki stymulujące zmiany oraz związane z tym możliwości. Wiemy również, że czasami trudno jest dostosować się do wymagań i zmiennej sytuacji na rynku.

  Zapewnienie wysokiej jakości oraz efektywnych procesów w ramach całej firmy to czynniki które decydują o wielkości sprzedaży i zadowoleniu klientów. Oferowane przez Epicor oprogramowanie nowej generacji ułatwia zatem firmom działającym na rynku lokalnym, regionalnym lub globalnym optymalizację wyników w ramach całej prowadzonej działalności.
small-menu-callout.png
small-logo.png