Grupy użytkowników Epicor
Go Search
  • Grupy użytkowników Epicor®

    Firma Epicor oferuje możliwość uzupełnienia wiedzy i podzielenia się doświadczeniami z innymi klientami. W tym celu utworzono formalną grupę użytkowników oraz regionalne i międzynarodowe grupy z pionową strukturą organizacyjną, które organizują regularne spotkania. Grupy te umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy, wymianę doświadczeń pomiędzy użytkownikami oraz współpracę z firmą Epicor w otwartym środowisku. Poza tym dostępne są również specjalne grupy zainteresowań, skupiające użytkowników z określonych branż. Grupy użytkowników to pomost pomiędzy firmą Epicor a społecznością użytkowników, który ma ogromne znacznie strategiczne. Współpraca z grupami użytkowników jest niezbędna podczas planowania wprowadzenia na rynek nowych wersji produktów.

    Aby dołączyć do grupy użytkowników działającej w odpowiednim regionie, należy skontaktować się z lokalnym biurem firmy Epicor lub wysłać wiadomość e-mail na adres info@epicor.com.

    Europejska grupa użytkowników Epicor

    Grupa składa się z użytkowników oprogramowania Epicor Enterprise, Clientele, Scala oraz produktów powiązanych, którzy działają na terenie Europy, chociaż dołączyli do niej również użytkownicy z innych regionów.small-menu-callout.png
small-logo.png