Go Search
  • Badanie Forrester Consulting

    Wskaźnik całkowitego wpływu ekonomicznego (The Total Economic Impact™) z systemów Epicor ERP

  • Połączenie i uelastycznienie globalnych działań firmy jest kluczowe do osiągnięcia zysku i przewagi konkurencyjnej.

    Pobierz raport badania przeprowadzonego przez firmę Forrester Consulting i dowiedz się w jaki sposób osiągnęły to pozostałe firmy. 

    Na podstawie rozmów z sześcioma klientami firmy Epicor, firma Forrester przeprowadziła badanie mające na celu zanalizowanie potencjalnego zwrotu z inwestycji po wdrożeniu Epicor ERP. Celem było określenie korzyści, kosztów, elastyczności i czynników ryzyka, wpływających na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw.

    Dowiedz się jak dzięki Epicor osiągnąć zwrot z inwestycji i podejmować lepsze decyzje w krótszym czasie.

    Dokładny raport badania jest dostępny do pobrania już teraz.

    W celu powiększenia infografiki, kliknij na obrazek poniżej.

    Badanie skutków ekonomicznych Total Economic Impact™ Epicor ERP, zostało wykonane przez firmę Forrester Consulting, w imieniu Epicor w czerwcu 2014.

  • The Total Economic Impact™ of Epicor ERP

    Fragment raportu

    Ankieter firmy Forrester: Czy inwestując w Epicor ERP obawiali się Państwo czegoś?
    Odpowiedź: „Największym ryzykiem byłby brak inwestycji w Epicor ERP.”

  • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

    Porozmawiaj z ekspertem »

small-menu-callout.png
small-logo.png