Epicor ERP Software
   Global Sites

Zarządzanie finansami

Ostateczny sukces lub niepowodzenie przedsiębiorstwa uzależnione jest od jego zdolności do zawarcia dochodowych transakcji i zarządzania nimi. Konieczność działania w konkurencyjnym, globalnym środowisku i zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami oznacza, że skuteczne zarządzanie finansami to jedno z największych wyzwań, z którym muszą poradzić sobie nasi klienci.

Naszym celem jest pomoc każdemu przedsiębiorstwu w stworzeniu jasnych reguł zarządzania finansami, od księgi głównej do szczegółowych raportów finansowych, monitorowaniu i zarządzaniu wydajnością przedsiębiorstwa — bez względu na miejsce prowadzenia działalności.

Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

Rozwiązania firmy Epicor® do zarządzania finansami zostały stworzone z myślą o automatyzacji i usprawnianiu procesów finansowych za pomocą narzędzi i funkcji zgodnych ze złożonymi wymogami prawnymi. Ich zadaniem jest również przynoszenie korzyści poprzez regularne monitorowanie sytuacji finansowej, a w szczególności:

  • należności, depozytów, kredytów i zarządzania windykacją,
  • zobowiązań, elektronicznych przelewów, automatycznego uzgadniania zamówień,
  • księgi głównej, alokacji, konsolidacji
  • zarządzania gotówką, uzgodnień bankowych i interfejsów sprawozdań,
  • listy płac, środków trwałych i zarządzania podatkami,
  • budżetowania, prognozowania i planowania.

Większa przejrzystość i odpowiedzialność finansowa

Organy prawodawcze i firmy audytorskie opowiadają się za rozszerzonym zarządzaniem finansami, jednak wiele firm nadal boryka się z rozproszonymi źródłami danych finansowych. Wydziałowe arkusze kalkulacyjne i przestarzałe systemy mogą dostarczyć odpowiednich danych finansowych, ale wraz z coraz większym zapotrzebowaniem na scentralizowane informacje finansowe i finansową przejrzystość szybko tracą swoją wiarygodność. Oprogramowanie firmy Epicor do zarządzania finansami spełnia wymagania związane z przejrzystością finansową niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

Wiele firm, wiele walut, wiele języków

Z czasem firmy, które odniosły sukces, rozrastają się. Bez względu na to, czy wzrost spowodowany jest przejęciem czy rozszerzeniem struktury przedsiębiorstwa, coraz więcej firm boryka się z problemami zarządzania wieloma jednostkami biznesowymi. Firma Epicor zdaje sobie sprawę, że zarządzanie rozproszonymi, często globalnymi jednostkami biznesowymi stwarza wyjątkowe wyzwania i możliwości, jeśli chodzi o bardziej rygorystyczną kontrolę, obniżenie kosztów operacyjnych, międzynarodowe rozliczenia i konsolidację finansową zapewniającą przejrzystość w całej korporacji. Rozwiązanie Epicor do zarządzania finansami zaspokaja wszystkie te potrzeby i oferuje rozbudowane funkcje obsługujące wiele firm, wiele zakładów lub wiele magazynów, jak również przetwarzanie transakcji pomiędzy firmami. Rozwiązanie spełnia także potrzeby rozbudowanego zarządzania finansami na skalę globalną.


Zadaj pytanie naszemu Epicor Zarządzanie finansami ekspertowi
Powiązane Epicor Zarządzanie finansami dokumenty


© Epicor Software Corporation Strona główna |  Relacje inwestorskie |  Partnerzy |  Polityka prywatności |  Mapa strony
Zasady użytkowania |  Polityka prywatności Branże |  Rozwiązania |  Produkty |  Firma |  Klienci |  Usługi |  Kariera