Mattec MES | Epicor
Go Search
 • Epicor® Mattec MES -tuotannonohjausohjelmisto

  Tuotannon MES-järjestelmä tuotantoon ja prosessipohjaiseen valmistukseen

 • Mattec MES –tuotannonohjausohjelmisto vastaa valmistuksen visaisimpiin kysymyksiin. Epicorin tuotannon MES-järjestelmä käyttää reaaliaikaisia valmistustietoja, parantaa tuotantolaitoksen tuottavuutta ja vähentää koneiden seisonta-aikoja. Lisäksi se lisää yrityksen kannattavuutta, vapauttaa kapasiteettia ja vähentää varasto- ja työvoimakustannuksia.

  Epicor Mattec MES -tuotannonohjausohjelmisto tarjoaa välittömän seuranta- ja valvontamahdollisuuden tuotantoon ja valmistukseen. Tuotannon MES-järjestelmä parantaa tuottavuutta tarjoamalla tarkat ja ympärivuorokautiset valmistukseen liittyvät tiedot kaikista tuotantolaitosten toiminnoista. Tuotannonohjausohjelmistolla luodaan kilpailuetua yrityksenne jatkuville kehityshankkeille.

  Mattec MES auttaa vähentämään jätettä ja koneiden seisonta-aikoja sekä parantamaan suoritusaikoja, laitteiston kokonaistehokkuutta (OEE), tuotantolaitoksen tuottavuutta ja automaattista osien varausta sekä aikatauluttamaan tuotantoa tehokkaasti. Tuotannon MES auttaa yritystänne toimimaan proaktiivisesti tuotantotoimintojen suhteen sekä ennakoimaan ja ratkaisemaan ongelmat jo ennen niiden ilmenemistä. Mattec MES mahdollistaa nykyisten resurssienne paremman hyödyntämisen ja uuden kapasiteetin löytämisen, koska se auttaa tunnistamaan resurssien tehottomat kohdat.

  Tuotannon MES:n ominaisuudet

  • Tuotannon valvonta – Epicorin tuotannonohjausohjelmisto mahdollistaa tietojen keräämisen ja analysoinnin useissa tuotantolaitoksissa, tuotantolinjoilla ja resurssityypeillä lisäten näin tuottavuutta, vapauttaen kapasiteettia ja vähentäen varasto- ja työvoimakustannuksia.
  • Analogisten ja digitaalisten signaalien prosessinohjaus
  • Dynaaminen töiden aikataulutus
  • Tilastolliseen prosessinohjaukseen / tilastolliseen laadunvalvontaan perustuva analyysi
  • Jätteen ja seisonta-aikojen raportointi
  • Ennakoivan huollon hallinta
  • Käyttäjän seuranta
  • Varoitukset ja hälytykset
  • Viestinnän ja koneiden avoimet käyttöliittymät

   Alakohtainen tuotannonohjausohjelmisto

  • Verkkopohjainen toteutus: Tuotannon valvonta intranetistä tai internetistä.
  • Visuaalinen selkeys: Värikoodatut tutkimus- ja kehitystoiminnot, testaus ja muut tuotannon ulkopuoliset tehtävät erotetaan tuotantoajoista ja varmistetaan, että niille varataan riittävästi aikaa.
  • Yksityiskohtaiset ja kuvaavat tuotantotiedot: Käyttäjät voivat nyt nähdä kunkin työn yksityiskohtaiset tiedot jopa neljän eri tunnisteen avulla aikataulutustoiminnossa.
  • Koneen ”matkamittari”: Huollosta ja toimintavarmuudesta vastaavat tiimit voivat suunnitella tarkemmin ennakoivia huoltotoimenpiteitä helppokäyttöisillä koneen tilaraporteilla.
  • Seuranta nopeasti jopa 100 000 kierrokseen saakka: Uudistettu kierroshistoriakaavio voidaan ajaa sekunneissa.
  • Erittäin joustava tulostus: Käyttäjät voivat nyt liittää konetta kohden kaksi tulostinta Ultra Label Goldin avulla tai käyttää tarveperusteista tulostusmoduulia ja Zebraa, joka tarjoaa lisää vaihtoehtoja viivakoodipohjaisella etikettitulostuksella.
  • Tieto- ja konevaroitukset: Koneiden ja tuotantolaitoksen suorituskyky välittömästi, suoritusajat, työstökoneiden ennakoivan huollon tiedot, välittömät hälytykset ja varoitukset.
  • Tilastollinen prosessinohjaus: Kattava SPC-ohjelma, joka tarjoaa analyysin osien painosta ja mitoista sekä tärkeät koneen prosessiparametrit.
  • Aikataulutus: OPC-liittymä on uusi standardi turvalliseen, luotettavaan ja myyjästä riippumattomaan raaka- ja esikäsitellyn tiedon siirtämiseen tuotantotasolta tuotannon suunnitteluun, ERP-, MIS- tai muihin ohjelmistojärjestelmiin.
 • Epicor-ratkaisut on suunniteltu kunkin alan yksilöllisiin toiminnallisiin vaatimuksiin, ja ne ovat saatavilla pilvipalveluna, hallinnoituna palveluna tai paikan päällä. Asiakkaat pystyvät paremmin hallitsemaan monimutkaisia kokonaisuuksia ja keskittymään olennaisimpiin kasvua tuottaviin toimiin.

  Ota yhteyttä asiantuntijaan »

small-menu-callout.png
small-logo.png