Epicor ERP Software
   Global Sites

Epicorin® ohjelmistoratkaisut

Epicor luo innovatiivisen, palvelulähtöisen arkkitehtuurin (SOA) ja Web services -teknologian avulla kokonaisvaltaisia, toimialakohtaisia ohjelmistoratkaisuja valmistus-, jakelu-, palvelu-, vähittäismyynti- ja majoitusaloille. Ratkaisujemme avulla yritykset voivat lisätä tehokkuuttaan, parantaa suorituskykyään ja saada kilpailuetua muihin nähden.

Monipuoliset yritysohjelmistot

Epicorin ohjelmistoratkaisut ovat skaalautuvia ja joustavia, ja niiden avulla asiakkaamme pystyvät vastaamaan nykypäivän liiketoiminnan haasteisiin ja menestymään entistä paremmin tulevaisuudessa. Epicorin ohjelmistoratkaisujen valikoima on monipuolinen ja ohjelmistomme ovat luotettava lähde nopeisiin tuottoihin ja alhaisiin kokonaiskustannuksiin. Epicorin ohjelmistoratkaisujen valikoima on kattava, ne skaalautuvat ja mukautuvat joustavasti nykypäivän liiketoiminnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin ja tasoittavat yrityksen tietä menestykseen.

Tulevaisuuden ohjelmistoympäristö

Kun yritys ottaa jonkin Epicor True SOA:han™ ja Microsoft .NET Frameworkiin perustuvan ratkaisun käyttöönsä, se tekee samalla erittäin hyvän sijoituksen sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä. Epicorin ohjelmistoratkaisut vähentävät käyttöönoton, integroinnin ja teknisen tuen kustannuksia ja monimutkaisuutta niin, että työntekijät voivat keskittyä tekniikan sijasta liiketoimintaprosesseihin ja parhaisiin käytäntöihin. Toimitamme palvelumuotoisia yrityssovelluksia, jotka voidaan ottaa käyttöön ja joita voidaan hallita helposti missä tahansa ja millä laitteella tahansa. Näin voimme taata alhaiset kokonaiskustannukset ja nopean tuoton sijoitetulle pääomalle. Nämä ratkaisut voivat auttaa parantamaan liikevaihtoa ja kokonaistulosta sekä edistämään markkinajohtajuutta.


Epicor Virtual Tour

Napsauta tätä,
ja tutustu Epicorin virtuaaliseen toiminnanohjauksen esittelyyn


© Epicor Software Corporation Kotisivu |  Sijoittajat |  Kumppanit |  Yksityisyys |  Sivukartta
Käyttöehdot |  Yksityisyys suoja Industries |  Ohjelmistoratkaisut |  Products |  Company |  Customers |  Services |  Careers
Toimialat
Ratkaisut
Tuotteet
Yrityksemme
Asiakkaat
Palvelut
Työpaikat