Epicor ERP Software
   Global Sites
Projektinhallinta

Projektin onnistuminen on olennaista yrityksen lopulliselle kannattavuudelle. Monet yritykset kamppailevat kuitenkin aikataulusta jäljessä olevien tai budjetin ylittävien projektien kanssa. Projektin onnistumiseksi projektinhallinnassa on otettava huomioon liiketoimintaratkaisusi kaikki näkökohdat. Epicor® helpottaa tätä tarjoamalla edistyneen projektinhallintaohjelmiston, joka sisältää tehokkaita Epicorin toiminnanohjausratkaisuja.

Projektinhallintaohjelmistoratkaisut

Epicorin projektinhallinta on kattava ratkaisu projektipäälliköille, jotka suunnittelevat ja toteuttavat yksinkertaisia tai monimutkaisia projekteja. Ne voivat edellyttää hankalia monitasoisia vaiheita sekä tiukkaa projektin kustannuslaskentaa ja laskutusta. Projektinhallinta sisältää yksityiskohtaisen arvioinnin, suunnittelun, aikataulutuksen, hinnoittelun ja Epicorin toimitusketjulogistiikan kaikkien projektien täyttä hallintaa ja analyysia varten. Tämä kattava ratkaisu sisältää projektisuunnittelun, resurssien hallinnan, ajan ja kulujen hallinnan sekä laskutuksen ja tuottojen tunnistustoiminnon, jotka varmistavat sopimusvaatimusten ja kirjanpitostandardien noudattamisen. Tarkoituksenamme on helpottaa projektinhallintaa tarjoamalla täsmällisiä ja ajantasaisia tilatietoja, tärkeitä hälytyksiä sekä sisäistä projektianalyysia ja -raportointia. Tämän ja liiketoimintaprosessien hallinnan ansiosta yritykset voivat maksimoida laskutettavan ajan, hallinnoida suurta projektiportfoliota sekä saada etumatkaa kilpailijoihin nähden.

Liiketoimintapäämääriäsi vastaavat projektinhallintaohjelmistoratkaisut

Epicor-projektinhallinnan tarkoituksena on tukea projektisuuntautuneiden yritysten tarpeita. Se sisältää joustavan työn ositustoiminnon (WBS), jossa on projektin sisäiset monitasoiset vaiheet. Todelliseen palvelulähtöiseen arkkitehtuuriin (SOA) perustuva ratkaisu mahdollistaa myös jatkuvat tehokkuusaloitteet, reaaliaikaisen liitettävyyden ja intuitiiviset yritystiedot aina toimitusketjun kauppakumppaneille asti, mikä lisää yritystoimintasi joustavuutta. Skaalattava, joustava, konfiguroitava anna Epicorin huolehtia projektinhallinnastasi modernilla lähestymistavalla monimutkaiseen projektinhallintaan.

Onko sinulla kysymyksiä projektinhallintaohjelmistostamme? Keskustele asiantuntijan kanssa tai lähetä meille sähköpostia.


Kysy Epicor Projektinhallinta asiantuntijalta
Aiheeseen liittyvät Epicor Projektinhallinta ladattavat tiedostot


© Epicor Software Corporation Kotisivu |  Sijoittajat |  Kumppanit |  Yksityisyys |  Sivukartta
Käyttöehdot |  Yksityisyys suoja Industries |  Ohjelmistoratkaisut |  Products |  Company |  Customers |  Services |  Careers
Toimialat
Ratkaisut
Tuotteet
Yrityksemme
Asiakkaat
Palvelut
Työpaikat