Epicor ERP Software
   Global Sites

IT-palvelujen hallinta

Tietotekniikan pettämisellä voi olla merkittävä vaikutus organisaation kestävyydelle, saati sitten suorituskyvylle. IT-osastoja painostetaan yhä enemmän linjaamaan tietotekniikkaa strategisten liiketoimintatavoitteiden ja -tarpeiden kanssa, parantamaan suoritustaan ja tekemään IT-kuluista yhä läpinäkyvämpiä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan strukturoituja ratkaisuja ja suuntaviivoja.

IT Service Management (ITSM) auttaa varmistamaan tavoitteiden saavuttamisen tarjoamalla sekä yritykselle että IT-osastolle yhteisen järjestelmän, joka koostuu parhaista työkaluista ja käytännöistä.

ITMS on avainasemassa myös vaatimustenmukaisuuden hallinnassa. SOX:n, BASEL II:n, COBIT:n, ISO/BS:n ja HIPAA:n kaltaisten lakien ja määräysten keskellä organisaatioiden liiketoimintaprosessien ja kirjanpidon on oltava läpinäkyvää ja tarkkaa. ITSM tarjoaa työkalut IT-palvelujen prosessien hallintaan ja riskien lievittämiseen ja auttaa organisaatioita toimimaan säännösten mukaisesti.

Ratkaisuja liiketoiminnan tavoitteisiin

Epicor ITSM®-ratkaisut tarjoavat vankan palvelunhallintapaketin, joka tukee Informaation ja teknologian infrastruktuurikirjaston (ITIL) versioiden 2 ja 3 määrittämiä IT-prosesseja, ja jonka Pink Elephant on vahvistanut ITIL-yhteensopivaksi seuraavilta osin:

  • Tapahtumanhallinta
  • Ongelmanhallinta
  • Muutoksenhallinta
  • Konfiguraationhallinta
  • Palvelutason hallinta

Parhaat ITIL-käytännöt yhdessä Epicor ITSM-ratkaisujen kanssa eivät tarjoa IT-osastoille ainoastaan mahdollisuutta oppia muiden ihmisten kokemuksista samojen haasteiden edessä vaan myös mahdollisuuden hallinnoida strategisten IT-resurssien käyttöä kustannustehokkaasti. Tuloksena saadaan suurempi tuottavuus, saumaton muutoksenhallinta ja tehokkaat IT-palvelut.


Kysy Epicor IT-palvelujen hallinta asiantuntijalta
Aiheeseen liittyvät Epicor IT-palvelujen hallinta ladattavat tiedostot


© Epicor Software Corporation Kotisivu |  Sijoittajat |  Kumppanit |  Yksityisyys |  Sivukartta
Käyttöehdot |  Yksityisyys suoja Industries |  Ohjelmistoratkaisut |  Products |  Company |  Customers |  Services |  Careers
Toimialat
Ratkaisut
Tuotteet
Yrityksemme
Asiakkaat
Palvelut
Työpaikat