Epicor ERP Software
   Global Sites

Hallinto, riskit ja vaatimustenmukaisuus

Nykyinen liiketoimintaympäristö on samaan aikaan sekä yhä monimutkaisempi että yhä säännellympi, mikä tuo haastetta suurimpienkin yritysten pysymiseen kilpailukykyisinä epävakailla, globaaleilla markkinoilla. Lakien, määräysten ja toimitusketjumandaattien viidakossa eteneminen on vaikeampaa kuin koskaan. Eteenpäin katselevat yritykset katsovat näitä haasteita mahdollisuuksina menestykseen hallinto-, riski- ja vaatimustenmukaisuusstrategioiden (GRC) avulla. Nämä strategiat auttavat riskinhallinnassa, vaatimustenmukaisuuden hallinnassa ja lopulta liiketoimintasuorituksen parantamisessa.

Kun USA:n kongressi hyväksyi 2002 Sarbanes-Oxley -lain, joka kostuu yhdestätoista osasta yhtiön vastuista ja raportoinnista tilintarkastajan riippumattomuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen, monet yritykset huomasivat vankkojen GRC-ratkaisujen tarpeellisuuden. Vaikka laki oli ensisijaisesti suunniteltu vain osakeyhtiöille, sillä on silti laajoja vaikutuksia myös yksityisyrityksiin koosta riippumatta.

Kun maailmassa aletaan vakavissaan miettiä energian riittävyyttä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia, myös yritykset kiinnittävät huomionsa mahdollisuuksiin, joihin ne voivat vaikuttaa – hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja energian säästämiseen toimitusketjuissa. Vaikka hallituksen päätökset tällä saralla ovat vielä lapsenkengissä, monet yritykset huomaavat, että vihreät arvot eivät ole pelkkää hyväntekemistä vaan myös todellisia liiketoimintamahdollisuuksia ja säästöjä, jotka vaikuttavat organisaation rahalliseen arvoon.

Yritykset odottavat apua vaatimusten täyttämiseen viime kädessä IT- ja ohjelmistoratkaisuilta, mutta ne ovat vain osa vastausta. Yritysten on myös arvioitava liiketoimintaprosessinsa ja tarvittaessa tehtävä mahdollisesti perinpohjaisiakin muutoksia toimintaansa.

Ratkaisuja liiketoimintasi tavoitteisiin

Epicor® GRC-ratkaisut on suunniteltu näistä vaatimuksista suoriutumiseen ohjelmiston ja muiden palvelujen yhdistelmällä, joka kattaa toimitusketjun hallinnan (SCM) ja kansainvälisen kaupan vaatimustenmukaisuuden, taloushallinnon sisältäen kontrollityökalut, läpinäkyvän ja proaktiivisen raportoinnin sekä tilintarkastusten ja turvallisuuden hallinnan, tuotteen elinkaaren hallinnan (PLM), toimittajasuhteen hallinnan (SRM), johon sisältyy strateginen materiaalihankinta, yrityksen sisällön ja asiakirjojen hallinnan ja yrityksen suorituskyvyn hallinnan (EPM).

GRC on jatkuva prosessi, jossa yritysten on käytettävä sisäisiä resurssejaan yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa, jotta vaatimukset varmasti täytetään. Epicor GRC-ratkaisut tarjoavat parempaa liiketoiminnan ennustettavuutta, auttavat riskinhallinnassa ja tukevat osakkaiden luottamusta.


Kysy Epicor Hallinto, riskit ja vaatimustenmukaisuus asiantuntijalta
Aiheeseen liittyvät Epicor Hallinto, riskit ja vaatimustenmukaisuus ladattavat tiedostot


© Epicor Software Corporation Kotisivu |  Sijoittajat |  Kumppanit |  Yksityisyys |  Sivukartta
Käyttöehdot |  Yksityisyys suoja Industries |  Ohjelmistoratkaisut |  Products |  Company |  Customers |  Services |  Careers
Toimialat
Ratkaisut
Tuotteet
Yrityksemme
Asiakkaat
Palvelut
Työpaikat