Epicor ERP Software
   Global Sites

Epicor keskmise suurusega ettevõtetele

Epicor mõistab, et keskmise suurusega ettevõtted on edukad läbi uute, innovaatiliste toodete ja teenuste pakkumise. Teie operatsioonid peavad olema piisavalt paindlikud reageerimaks muudatustele tehnoloogias ning turunõudluses. Teie teenindatavate tööstuste küpsemisel areneb teie konkurentsieelis kulude suurema säästlikkuse, parema klienditeeninduse ning paremate äripraktikate suunas.

Epicor usub, et keskmise suurusega ettevõtted seisavad silmitsi paljuski nende samade väljakutsetega nagu suuremad ettevõtted ja organisatsioonid, kuid peavad samas  saama hakkama palju pinevamata ressursipiirangutega. Teil on vaja regulaarselt hinnata uuesti üle nii enda kui ka oma tarneahela partnerite konkurentsipositsioon reageerimaks kiiresti muutuvatele tingimustele pidevalt laieneval turul.

  • Suurendage oma kasumit. Teie investeering ettevõtte tarkvarasse peab näitama kiiret ja jätkusuutlikku investeeringu tasuvust, aitama teil vähendada ebatõhususi, optimeerida teie operatsioone ning parandada kasumlikkust.
  • Tagage tootekvaliteet. Kvaliteeditasemed peavad vastama kliendinõudmistele ning kõikidesse töötajatesse peab olema sisendatud püüe kõrgema kvaliteedi poole. Teie äritarkvara peab toetama teie mõtteviisi ning aitama teil teostada parimaid praktikaid.
  • Suurendage koostöö klientide ja tarnijatega. Oma tarneahelas tõeliselt integreeritud ja efektiivseks olemiseks peate te mõistma oma kliendi toote plaane ning osalema sobival tasemel toote välja töötamises. Sama moodi on teie tarnijatel vaja kindlat ja rangelt kontrollitud juurdepääsu teie ettevõttes teabele oma panuse andmiseks.
  • Juhtige ja tugevdage kliendisuhteid. Te peate teadma põhjalikult oma kliente kõikides organisatsiooni tasemetes ning tegelema igale tasemele iseloomulike spetsiifiliste äri- ja kliendivajadustega.
  • Tegutsege rahvusvaheliselt. Teile on vaja äritarkvaralahendusi, mis toetavad rahvusvahelisi töötajaid, kliente ning tarnijaid. Teil on tarvis olla vastavuses ülemaailmsete regulatiivsete nõudmistega ning te peate omama võimet tuua tooteid ja teenuseid turule üheaegselt üle terve maailma.
  • Viige oma ettevõte järgmisele tasemele. Õige tarkvaralahendus aitab teil muuta teie operatsioone täna ning teostada teie pikaajalisi kasvustrateegiaid homme

Küsi Epicori keskmise suurusega ettevõtetele Eksperdilt
Seotud Epicor keskmise suurusega ettevõtetele Dokumendid


© Epicor Software Corporation Esileht |  Investorite Haldus |  Partnerid |  Privaatsus |  Sisukaart
Kasutajatingimused |  Privaatusus Tööstusharud |  Lahendused |  Tooted |  Ettevõte |  Kliendile |  Teenused |  Töökohad
Tööstusharud
Lahendused
Tooted
Ettevõttest
Kliendile
Teenused
Töökohad