Epicor ERP Software
   Global Sites
Kadude vältimine

Kadude vältimine jaekaubanduses sisaldab tänapäeval palju olulisi valdkondi, kuid ükski neist ei ole nii tähtis kui töötajate poolne finantsvargus. Puudujääkide avastamisel ning varguste tehnikate mõistmisel ja vältimisel aitavad uued tehnikad. Tänapäeva kaubandussüsteemides langeb vajadus lapata läbi paberimägede just meile, kuid sellistest andmehulkadest lähtumisel kauplustes peab kadude vältimise uurijatel olema võime kiirelt märgata kahtlast käitumist, analüüsida seda ning teada, millal uurimisega edasi minna. Epicori kadude vältimise süsteemidega muutub uurija töö oluliselt kergemaks.

Epicor kadudevältimise tarkvara annab jaemüüjatele rea võimsasid tööriistu kadude vähendamiseks, uurijate efektiivsuse ja tõhususe parandamiseks, ning üksikasjalike tõendite andmiseks ja juhtumite juhtimiseks süüdistuse käsitlemise juures abistamiseks. Olles täielikult veebipõhine, on see juurde pääsetav kõikjal, kus teil võib tekkida vajadus süsteemile juurde pääseda – firma kontorid, kauplused, hotellitoad, jms.

Võtmeomaduste hulka kuuluvad:

  • Erandist teavitamise haldamine kasutab kasutaja poolt määratud võtmenäitajaid (KPI - key performance indicators), mis loovad nõudmisel või regulaarseid raporteid probleemsete piirkondade kindlaks tegemiseks ning kahtlaste tegevuste summeerimiseks nii, et uurijad saaksid koheselt keskenduda neile valdkondadele selle asemel, et andmebaase täiesti nullist alates läbi töötada.
  • Kiire keskendumisega uurija uurib kiirelt tehingute tegevust ilma raporteid ootamata. Võtmeandmete punktid on mugavalt ühendatud süviti minemise võimalusega aidates teha kindlaks, kas kahtlased tegevused või mallid on pettused või süütud tegevused.
  • Töötaja vihje kontrollija on töötaja profileerimise tööriist, mis annab kokkuvõtte kõikidest konkreetset töötaja tegevustest.
  • Juhtumi haldamise tööriistad on kadude vältimise professionaalile uue juhtumi avamiseks, uue tõendusmaterjali dokumenteerimiseks, juhtumile märkuste lisamiseks, juhtumi edasi arenemisest raporteerimiseks, ning lõpuks süüdistuse esitamisel kõikide tõendite esitamiseks.
  • Kohandatav raporti kirjutamine aitab teha kindlaks teha uusi varguse tehnikaid või probleemseid valdkondi. Raporteid on võimalik kategoriseerida ja jagada, planeerida nende edastamist, ning kohandada lihtsalt intuitiivse veebisirvija liidesega.

Küsi Epicori Kadude vältimine Eksperdilt
Seotud Epicor Kadude vältimine Dokumendid


© Epicor Software Corporation Esileht |  Investorite Haldus |  Partnerid |  Privaatsus |  Sisukaart
Kasutajatingimused |  Privaatusus Tööstusharud |  Lahendused |  Tooted |  Ettevõte |  Kliendile |  Teenused |  Töökohad
Tööstusharud
Lahendused
Tooted
Ettevõttest
Kliendile
Teenused
Töökohad