Epicor ERP Software
   Global Sites

IT teenusehaldus

IT rike võib avaldada olulist mõju ettevõtte pikaealisusele rääkimata tulemuslikkusest. IT osakonnad on üha suurema surve all joondada IT ettevõtte strateegiliste eesmärkide ja vajadustega, parandada tulemuslikkust ning muuta IT kulud läbipaistvamaks. Nende eesmärkide saavutamiseks vajavad IT juhid struktureeritud lahendusi ja juhiseid.

IT teenusehaldus (ITSM) aitab tagada tegevuseesmärkide saavutamise ning väärtuse andmise läbi parimate ühiste tegevuspraktikate ja töövahendite andmise ettevõttele ja IT osakonnale.

ITSM mängib võtmetähtsusega rolli ka vastavuse juhtimisel. Selliste nõudmiste nagu SOX, BASEL II, COBIT, ISO/BS ja HIPAA puhul on organisatsioonidel vaja näidata äriprotsesside ja korporatiivraamatupidamise läbipaistvust ja aruandlusvõimet. ITSM annab rea tööriistu IT teenindusprotsesside riskide haldamiseks, juhtimiseks ja pehmendamiseks aidates organisatsioonidel saavutada kooskõla erinevate reeglistikega.

Teie ettevõte tegevuseesmärkidele lahenduste pakkumine

Epicor® ITSM lahendused annavad rea teenuse juhtimise funktsioone, mis toetavad Information Technology Infrastructure Library (ITIL) versioon 2 ja versioon 3 poolt välja toodud IT protsesse ning on Pink Elephanti poolt sertifitseeritud kui ITIL ühilduvad järgmiste ülesannete jaoks:

  • Sündmuse juhtimine
  • Probleemi juhtimine
  • Muutuse juhtimine
  • Konfiguratsiooni juhtimine
  • Teenuse taseme juhtimine

ITIL parimad tegevuspraktikad koos Epicor ITSM lahendustega ei anna IT osakondadele mitte ainult võimaluse õppida samade katsumustega silmitsi seisnud inimeste teadmistest ja kogemustest, vaid annavad võime hallata kuluefektiivselt IT strateegiate ja varade strateegilist kasutamist. Lõpptulemus – suurem tootlikkus, sujuv muutuse juhtimine ning tõhus IT teenus.


Küsi Epicori IT teenusehaldus Eksperdilt
Seotud Epicor IT teenusehaldus Dokumendid


© Epicor Software Corporation Esileht |  Investorite Haldus |  Partnerid |  Privaatsus |  Sisukaart
Kasutajatingimused |  Privaatusus Tööstusharud |  Lahendused |  Tooted |  Ettevõte |  Kliendile |  Teenused |  Töökohad
Tööstusharud
Lahendused
Tooted
Ettevõttest
Kliendile
Teenused
Töökohad