Epicor ERP Software
   Global Sites
Juhtimisriskid ja nõuetele vastavus

Tänapäeva ettevõtluskeskkond on üheaegselt kasvavalt kompleksne ja kasvavalt reguleeritud, muutes isegi kõige suurematele ettevõtetele keeruliseks säilitada konkurentsivõime tänapäeva muutuvatel ja globaalsetel turgudel. Navigeerimine läbi  juriidiliste, regulatiivsete ja tarneahela kohustuste ei ole kunagi varem nii keeruline olnud. Ettevaatavad ettevõtted käsitlevad selliseid takistusi võimalustena edu saavutamiseks rakendades selleks valitsemise, riski ja vastavuse strateegiaid (GRC - governance risk and compliance). Need strateegiad aitavad kontrollida riske, käsitleda efektiivselt regulatiivseid vastavusi ning tõhustada lõppkokkuvõttes kogu äritegevuse tulemuslikkust.

Kui USA Kongress võttis 2002 aastal vastu Sarbanes-Oxley seaduse, mis koosnes üheteistkümnest peatükist alates korporatiivvastutusest kuni aruandluse ning audiitori sõltumatuse ja vastavuse sertifitseerimiseni, tundsid palju ettevõtted ja tunnevad siia maani vajadust tugevate GRC lahenduste järele. Kuigi SOX oli esialgselt loodud avalikele ettevõtetele olenemata nende suurusest avaldab see jätkuvalt kaugele avalduvaid mõjusid ka erasektori firmadele.

Ajal kui maailm on üha tõsisemalt mõtlemas energia kättesaadavuse üle ning kliimamuutuste pikaajalistele mõjudele, pööravad ka firmad oma tähelepanu neile võimaluste valdkondadele, mida nad saavad mõjutada - süsinikuemissioonide vähendamine ja energia konserveerimine nende tarneahelates. Vaatamata tõsiasjale, et valitsuse poolsed initsiatiivid on selles valdkonnas veel lapsekingades leiavad paljud ettevõtted, et roheline suhtumine läheb kaugemale lihtsast heaks kodanikuks olemisest ulatudes reaalsete ärivõimaluste, lõpptulemuste kasvatamise ning organisatsioonile finantsväärtuste lisamiseni.

Lõppkokkuvõttes vaatavad ettevõtted lahenduste saamiseks IT ja tarkvaralahenduste poole, kuid need on ainult osaliseks vastuseks. Ettevõtted peavad ka hindama oma äriprotsesse ning tegema seal kus vaja potentsiaalseid sisulisi muudatusi selles, kuidas nad tegutsevad.

Teie ettevõte tegevuseesmärkidele lahenduste pakkumine

Epicor GRC on loodud lahendama just neid samu nõudmisi ning tegema seda just läbi tarkvara ja seotud teenuste kombinatsiooni käsitledes kulusäästlikku tarneahela juhtimist (supply chain management (SCM)), ja üleilmse kaubanduse vastavust; finantshaldamine kuhu kuuluvad finantsjuhtimise vahendid, läbipaistev ja proaktiivne aruandlus, auditi ja turvalisuse juhtimine, toote elutsükli juhtimine (PLM product lifecycle management); tarnija suhete juhtimine (SRM – supply relationship management), kuhu hulka kuuluvad strateegiline sisseost, ettevõtte sisu ja dokumendihaldus; ning ettevõtte tulemuslikkuse juhtimine (EPM – enterprise performance management).

GRC on kestev protsess, mis nõuab ettevõtetelt sisemiste ressursside koos väliste ekspertidega kasutamist tagamaks, et nad vastavad regulatiivsetele nõudmistele. Epicor GRC lahendused pakuvad suuremat ettevõtte ette ennustatavust, aitavad maandada ettevõtte riske ning suurendada huvigruppide kindlustunnet.


Küsi Epicori Valitsus, risk ja vastavus Eksperdilt
Seotud Epicor Valitsus, risk ja vastavus Dokumendid


© Epicor Software Corporation Esileht |  Investorite Haldus |  Partnerid |  Privaatsus |  Sisukaart
Kasutajatingimused |  Privaatusus Tööstusharud |  Lahendused |  Tooted |  Ettevõte |  Kliendile |  Teenused |  Töökohad
Tööstusharud
Lahendused
Tooted
Ettevõttest
Kliendile
Teenused
Töökohad