small-menu-callout.png
small-connect-with-epicor-top.png
Go Search
 • Epicor®

  Epicor je uživatelsky snadno aplikovatelné řešení vyvinuté ke splnění potřeb progresívních výrobních firem, jejichž činnosti zahrnují různé typy výroby, tj. od kusové výroby na zakázku až po sériovou, včetně smíšených režimů výroby. Standardní dodávka řešení Epicor představuje ucelenou sadu programů se zabudovanými procesy workflow, které vydatně pomáhají výrobcům řídit celý cyklus realizace objednávek: tyto procesy jsou vzájemně provázány a procházejí od oblasti marketingu a prodeje přes výrobu, plánování kapacit, identifikaci zdrojů a potřeb, pořizování anebo rezervaci zdrojů, instalaci a servis až po vyúčtování a finanční operace.


  Epicor zároveň poskytuje celou škálu možností pro řízení dodavatelského řetězce (SCM) a distribuce, a to v rámci jedné ucelené platformy řešení. Epicor je řešení v pravém slova smyslu vyvinuté na základě architektury orientované na služby (SOA), používá služby Microsoft .NET a Web-services, proto zajišťuje kontinuální optimalizaci výkonu a konektivitu v reálném čase mezi aplikacemi a partnery v dodavatelsko-odběratelském řetězci a pomáhá rychleji a pružněji reagovat na změny ve firemních procesech.

  Zjistěte další výhody a podrobnosti o poskytovaných sadách řešení Epicor

  Řešení

  Epicor poskytuje specializovaná oborová řešení vyvinutá na základě produktu Vantage. Navštivte oddíl oborových řešení na naší webové stránce a přečtěte si podrobnější informace o jednotlivých řešeních.  Více


 • Zeptejte se odborníka ze společnosti Epicor