Epicor for Service Enterprises
small-menu-callout.png
small-connect-with-epicor-top.png
Go Search
 • Epicor® for Service Enterprises

  Řešení pro poskytovatele služeb, Epicor for Service Enterprises, představuje posun od automatizace profesionálních služeb – Professional Services Automation (PSA), do úrovně podnikového řešení ERP pro poskytování služeb, které bylo vyvinuto speciálně pro požadavky středně velkých a velkých organizací zabývajících se poskytováním profesionálních služeb. Propojením všech hledisek a oblastí působnosti vaší organizace prostřednictvím jediného zdroje informací a sdílení znalostí dokáže řešení Epicor for Service Enterprises fungovat v harmonii s činnostmi vaší organizace. Poskytuje silnou podporu jednotlivým rolím v celé struktuře organizace v rámci jediné aplikace – na rozdíl od správy velkého počtu různorodých procesů a izolovaných informací předávaných v klasických spreadsheet formátech.

  diagram_905_czech


  Epicor for Service Enterprises vám umožňuje rychle reagovat na neustálý tok proměnlivých požadavků směrovaných na vaši firmu. Zavedením řešení získává firma spolehlivost ve sladění řídicích operací s automatizací procesů z každého hlediska svých činností – od poptávkového/nabídkového řízení až po dodávku a splnění zakázky, správu profesních i materiálových zdrojů, vyúčtování zakázky a průběžné sledování nákladů, správu portfolia a co je důležité – toto vše zvládáte v rámci jednoho řešení. Řešení Epicor for Service Enterprises zahrnuje a naplno zhodnocuje potenciál průkopnické technologie webových služeb a jako takové se stává ojedinělým řešením v úrovni ERP pro poskytovatele služeb, které dokáže nabídnout podnikovou funkcionalitu v nákladové úrovni řešení pro středně velké firmy – a to v silném spojení s novou hodnotou pro uživatele a s maximální flexibilitou a intenzitou výkonu.

  Epicor for Service Enterprises vytváří spolehlivou základnu úspěchu poskytnutím komplexního a plně integrovaného řešení, které podporuje pět hlavních procesů orientovaných na služby a vytváří zázemí pro činnost poskytovatelů profesionálních služeb: získání zakázky, efektivní rozložení profesních zdrojů, řízení realizace a dodávky, usnadnění a zpřehlednění finančních operací a analytické sledování pracovního výkonu. Epicor for Service Enterprises sestává z osmi specifických sad zaměřených na projekty, kde každá sada obsahuje samostatné, hladce propojitelné moduly, které zajišťují sdílení informací, docílení maximálního výkonu, zlepšení činnosti firmy a ve výsledku – vyššího zisku.

  Zjistěte další výhody a podrobnosti o poskytovaných sadách řešení Epicor for Service Enterprises

  Seznamte se blíže s možnostmi oborově specializovaných řešení

  Epicor poskytuje řadu specializovaných oborových řešení vyvinutých na základě Epicor for Service Enterprises. Podívejte se na oddíl oborových řešení na naší webové stránce a přečtěte si podrobnější informace o jednotlivých řešeních.  Více