Epicor ERP Software
   Global Sites

Úvěrové společnosti

Úvěrové společnosti fungují v prostředí pokračující konsolidace odvětví, a přísných regulatorních opatření, kdy zákazníci mají stále náročnější a sofistikovanější požadavky. V řadě společností se projevuje přetížení papírovou formou řízení, rostoucí nároky na dokumentaci a nedostatek integrovaných softwarových aplikací.

Se zvyšováním úrovně služeb jsou národní úvěrové (v USA federální) instituce navíc nuceny harmonicky skloubit snižování nákladů. Epicor® for Financial Services výrazně pomáhá zvyšovat úroveň služeb i snižovat náklady. S řešením Epicor for Financial Services budete efektivnější, vaši zákazníci spokojenější a vaše hospodaření celkově přehlednější.

Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

  • Lepší přehlednost a přesnost informací zavedením automatických denních uzávěrek a auditů uzavřených transakcí, převodů a správy financí
  • Lepší bilance finančních prostředků a likvidity je docílena omezením manuálního zpracování, duplicitních operací a chybných platebních transakcí
  • Snížení administrativní záteže díky efektivitě operací a sníženým nákladům po zavedení finančních systémů, které umožňují zpracování služeb bez nutnosti zvyšovat počet pracovníků
  • Zdokonalené plánování při integraci flexibilních řešení pro reporting, rozpočty a prognózy
  • Lepší předpověditelnost na základě spolehlivého a transparentního řízení reportingu a analytických operací
  • Vyšší spokojenost klientů, provázané prostředí pro spolupráci lidí, procesů a aplikací

Integrací oborových aplikací, které získaly prestižní ocenění, poskytuje Epicor for Financial Services výkonné řešení stále rostoucímu počtu úvěrových společností a poskytuje flexibilní a transparentní prostředí, jaké podporuje pozitivní vývoj a růst společnosti, a to především optimalizací nejdůležitějších zdrojů.


Zeptejte se Našeho Epicor Úvěrové společnosti Experta
Související Epicor Úvěrové společnosti Dokumenty


© Epicor Software Corporation O Epicoru |  Investoři |  Partneři |  Ochrana Osobních Údajů |  Mapa Stránek
Podmínky Používaní |  Zásady Ochrany Osobních Údajů Odvětví |  Řešení |  Produkty |  Společnost |  Zákazníci |  Služby |  Kariéra