Epicor ERP Software
   Global Sites

Elektronika a elektrotechnická zařízení

Epicor spatřuje potenciál podpory nasměrovaný k flexibilitě, jedné z nejdůležitějších vlastností nejen k přežití, ale také k úspěchu v oblasti elektroniky a elektrotechnických zařízení. Vaše firma je obklopena konkurenčním prostředím a neustálým proudem nových požadavků od zákazníků, a proto je důležité, abyste byli vždy o krok napřed co se týče kvality výrobků, výrobních nákladů a plnění dodávek v termínech.

Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

  • Ucelená podpora řízení Kanban vám pomůže plnit výrobní cíle se zavedením štíhlých modelů výroby
  • Řešení Epicor se vyznačuje špičkovým kvalitativním pokrytím všech specifických hledisek v daném oboru a tím poskytuje silnou základnu pro efektivní změny a snižování nákladů ve všech úrovních vaší organizace.
  • Řešení Epicor pro správu životního cyklu výrobku (PLM) poskytuje centrální znalostní bázi pro každý výrobek – z hlediska technologických postupů i časového průběhu operací Zajišťuje prostředí pro transparentní sdílení dat, integraci činností a vzájemnou výměnu informací mezi všemi uživateli, kteří pracují v interaktivním výrobním prostředí organizace
  • Integrace s řešeními 2-D CAD, 3-D CAD a E-CAD
  • Připravený pracovní rámec pro dodržení shody s regulatorními a oborovými standardy včetně ISO, norem pro automobilový průmysl (ISO/TS), norem pro letectví (AS) a předpisů FDA (21CFR11)
  • Funkce pro správu finančních procesů ve vztahu k záručním podmínkám, výsledkům auditů a schvalovacích postupů, shoda se standardy Sarbanes-Oxley a se zákonnými předpisy TREAD Act

Propojení mezi obchodními partnery, procesy a systémy, které tvoří váš dodavatelský řetězec, je výhodou, kterou potřebujete k získání pevné pozice a výkonu na špičce oboru. Odstraněním procesů, které nevytvářejí hodnotu a synchronizací interních i externích procesů vaší firmy dokážete vyhovět požadavkům zákazníků při nižších režijních nákladech a v kratších dodacích lhůtách. S řešením Epicor dokážete překročit své cíle.


Zeptejte se Našeho Epicor Elektronika a elektrotechnická zařízení Experta
Související Epicor Elektronika a elektrotechnická zařízení Dokumenty


© Epicor Software Corporation O Epicoru |  Investoři |  Partneři |  Ochrana Osobních Údajů |  Mapa Stránek
Podmínky Používaní |  Zásady Ochrany Osobních Údajů Odvětví |  Řešení |  Produkty |  Společnost |  Zákazníci |  Služby |  Kariéra