Epicor ERP Software
   Global Sites

Farmaceutické produkty, chemické látky a přípravky

Firmy působící v oboru farmaceutické výroby, chemických látek a přípravků, jsou pod neustálým tlakem požadavků na efektivní řízení denních činností za současného plnění strategických cílů, dodržování shody s měnícími se předpisy, odolávání konkurenci a reagování na nové trendy s postupující globalizací.

Ve specializovaných oborech jako je výroba léků a produktů v oboru industriální farmaceutické biochemie, výroba chemických látek, kosmetických přípravků, nátěrových hmot a lepidel, ochranných látek pro zemědělské plodiny, stejně jako výroba potravin a nápojů, roste nutnost snižovat provozní náklady a zlepšovat služby zákazníkům a výkon při plnění objednávek.

Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

Řešení ERP Epicor®, plně integrované se systémem plánování materiálových zdrojů a kapacit MRP, minimalizuje duplicitní zadání, opakované procesy odsouhlasení a nutnost dodatečných projektů při zavádění integrace. Epicor z jediného bodu zajišťuje přístup k prodejním datům, výrobním informacím, nákupním datům a dokumentaci o kontrole jakosti.

Společnost Epicor ve spolupráci se svými zákazníky v oborech výroby farmaceutických a chemických látek a přípravků identifikovala specializované oblasti, které vyžadují zvláštní pozornost a podporu s ohledem na dodržování striktních oborových předpisů:

  • Kontrola jakosti
  • Sledování výrobních šarží
  • Zpětný průběh operací
  • Řízení skladovacích míst
  • Bezpečnostní a revizní postupy

Řešení Epicor podporuje uvedené oblasti poskytnutím možností zaměřených na specifické požadavky oboru a tím navyšuje hodnotu celé platformy oceněného řešení Epicor.


Zeptejte se Našeho Epicor Farmaceutické produkty, chemické látky a přípravky Experta
Související Epicor Farmaceutické produkty, chemické látky a přípravky Dokumenty


© Epicor Software Corporation O Epicoru |  Investoři |  Partneři |  Ochrana Osobních Údajů |  Mapa Stránek
Podmínky Používaní |  Zásady Ochrany Osobních Údajů Odvětví |  Řešení |  Produkty |  Společnost |  Zákazníci |  Služby |  Kariéra