Farmaceutické produkty, chemické látky a přípravky
small-menu-callout.png
small-logo.png
Go Search
 • Farmaceutické produkty, chemické látky a přípravky

  Firmy působící v oboru farmaceutické výroby, chemických látek a přípravků, jsou pod neustálým tlakem požadavků na efektivní řízení denních činností za současného plnění strategických cílů, dodržování shody s měnícími se předpisy, odolávání konkurenci a reagování na nové trendy s postupující globalizací.

  Ve specializovaných oborech jako je výroba léků a produktů v oboru industriální farmaceutické biochemie, výroba chemických látek, kosmetických přípravků, nátěrových hmot a lepidel, ochranných látek pro zemědělské plodiny, stejně jako výroba potravin a nápojů, roste nutnost snižovat provozní náklady a zlepšovat služby zákazníkům a výkon při plnění objednávek.

  Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

  Řešení ERP Epicor®, plně integrované se systémem plánování materiálových zdrojů a kapacit MRP, minimalizuje duplicitní zadání, opakované procesy odsouhlasení a nutnost dodatečných projektů při zavádění integrace. Epicor z jediného bodu zajišťuje přístup k prodejním datům, výrobním informacím, nákupním datům a dokumentaci o kontrole jakosti.

  Společnost Epicor ve spolupráci se svými zákazníky v oborech výroby farmaceutických a chemických látek a přípravků identifikovala specializované oblasti, které vyžadují zvláštní pozornost a podporu s ohledem na dodržování striktních oborových předpisů:

  • Kontrola jakosti
  • Sledování výrobních šarží
  • Zpětný průběh operací
  • Řízení skladovacích míst
  • Bezpečnostní a revizní postupy

  Řešení Epicor podporuje uvedené oblasti poskytnutím možností zaměřených na specifické požadavky oboru a tím navyšuje hodnotu celé platformy oceněného řešení Epicor.