Epicor ERP Software
   Global Sites

Epicor Service Connect

Propojené prostředí lidí, procesů a aplikací

V dnešním světě byznysu nacházíme potřebu integrace a automatizace doslova všude, u cestujících obchodních zástupců, pracovníků překladišť v přístavech, techniků v dílenských provozech, ale také u zákazníků a dodavatelů v podnikovém hodnotovém řetězci. Propojení všech účastníků do jediného, hladce navazujícího webového zázemí pro obchod a komunikaci doposud nebylo tak výrazné jako dnes. Epicor Service Connect poskytuje platformu integrace podnikových činností, která poskytuje veškerou podporu, jakou firmy potřebují k tomu, aby mohly vyniknout v dnešním prostředí integrace a automatizace.

Integrace a rozšíření

Epicor Service Connect je centrálním a integrujícím bodem pro bezpečné sladění procesů workflow v rámci aplikací Epicor a zároveň mezi aplikacemi Epicor a externími aplikacemi. Uživatelé mají možnost automatizovat úlohy a zrychlit procesy a ve výsledku docílit vyšší efektivity v celém řetězci dodavatelsko-odběratelských vztahů a plnění poptávky. Lepší a tansparentní přehled ve všech podnikových aplikacích rozšíří možnosti nejen pro celý podnik, ale také pro obchodní partnery, dodavatele a zákazníky. Epicor Service Connect pracuje v propojení s prostředky EDI v řetězci dodavatelů s použitím XML. Je to nákladově výhodnější možnost v poměru ke správě vlastní infrastruktury EDI v plném rozsahu.

Automatizace procesů

Epicor Service Connect umožňuje uživatelům automatizovat a optimálně redukovat jednotlivé kroky ve vícefázových procesech a pomáhá prosazovat principy štíhlého řízení a metodiky průběžného výkonu. Zaměstnanci se mohou ve specifických situacích soustředit na činnosti a správu s prokazatelným přínosem pro firmu, na rozdíl od rutinních úkolů spočívajících v opakovaném zadávání dat. Epicor Service Connect umožňuje přidávat uživatelem zadané činnosti – human workflows, jako jsou e-mailové zprávy a další úlohy, do zavedených podnikových procesů workflow. Automatizace opakovaných úloh a zahrnutí zvolených uživatelských činností do podnikových workflows přináší výhody ve zkrácení doby nutné k zadávání dat, omezení výskytu chyb a poskytnutí rychlejšího přístupu ke klíčovým informacím, které potřebujete k udržení aktuální informovanosti a celkové konkurenceschopnosti. Epicor Service Connect poskytuje bezpečné zpracování workflow včetně logů pro sledování transakční integrity a validace operací. Záznamy procesů jsou k dispozici pro revizi a sledování jak v průběhu zpracování, tak zpětně po ukončení procesu.

Chraňte svoji investici pomocí Open Standards

Architektura orientovaná na služby (SOA) uplatněná v řešeních Epicor umožňuje optimálně nastavit a sladit procesy workflow pomocí Epicor Service Connect a pomáhá docílit hladkého průběhu zpracování v rámci aplikací, aniž by to vyžadovalo od uživatele znalost složitých pravidel integrace aplikací a procesů. Použitím dokumentů XML poskytuje Epicor Service Connect snadnou konektivitu webových služeb a řešení Epicor solutions a dalších aplikací, které podporují standardy XML. Epicor Service Connect usnadňuje průběh integrace především v tom směru, že odstraňuje nutnost komplexního programování a dodatečných úprav kódu a používá vizuální nástroje (visual designer) k propojení a mapování integrace, řešení chyb, plánování procesů, e-mailů a dalších úloh potřebných k propojování aplikací.


Zeptejte se Našeho Epicor Service Connect Experta
Související Epicor Service Connect Dokumenty


© Epicor Software Corporation O Epicoru |  Investoři |  Partneři |  Ochrana Osobních Údajů |  Mapa Stránek
Podmínky Používaní |  Zásady Ochrany Osobních Údajů Odvětví |  Řešení |  Produkty |  Společnost |  Zákazníci |  Služby |  Kariéra