Epicor ERP Software
   Global Sites

Správa portfolia projektů

Organizace, které rozvíjejí své činnosti na základě realizace zadaných projektů, obvykle nemají tu výhodu, aby mohly vést pouze jeden projekt v daném časovém intervalu. Projekty se obvykle rozbíhají v prostředí konkurenčních projektů – nejen z hlediska řízení denních operací, ale také v úrovni výběru mezi několika konkurujícími možnostmi, z kterých se stávají nové investiční příležitosti. Správa portfolia projektů, Project Portfolio Management (PPM) je termín, který zahrnuje různé přístupy ke zpracování projektů, které jsou součástí celého portfolia. Většina nástrojů a metod PPM má za cíl zavést soubor hodnot, technologií a pracovních koncepcí k zajištění přehlednosti a zajistit určitou úroveň standardizace, jaká firmě pomůže řídit vývoj projektu od zahájení k dokončení.

Řešení Epicor podporuje Project Portfolio Management jak formou softwarových aplikací, tak pomocí obousměrné integrace s řešením Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM) a Project Portfolio Server (PPS).

Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

  • Informovanost o nových projektech je zajištěna funkcionalitou pro správu a vyhodnocení příležitostí, Opportunity Management.
  • Zadání rozborů a výkazů portfolia na základě dimenzí a klasifikací projektů v souladu se směrnicemi jakosti a řízení projektů, PMBOK.
  • Použití flexibilních postupů a instrukcí Business Process Management k řízení a kontrole vývoje projektů v souladu s interními pravidly.
  • Průběžné řízení profesních kapacit na základě portfolia projektů a specializovaných organizačních jednotek.

Zeptejte se Našeho Epicor Správa portfolia projektů Experta
Související Epicor Správa portfolia projektů Dokumenty


© Epicor Software Corporation O Epicoru |  Investoři |  Partneři |  Ochrana Osobních Údajů |  Mapa Stránek
Podmínky Používaní |  Zásady Ochrany Osobních Údajů Odvětví |  Řešení |  Produkty |  Společnost |  Zákazníci |  Služby |  Kariéra