Epicor ERP Software
   Global Sites

Merchandising

Říká se, že vědění je síla. Čím více toho budete vědět, tím lepší budou vaše rozhodnutí. Máte-li každý den k dispozici aktuální, podrobné a přesné informace, budete přijímat klíčová rozhodnutí s naprostou jistotou.

Sada řešení Epicor Merchandising poskytuje integrované softwarové nástroje k zajištění hladkého provozu, výkonu a kompetentních rozhodnutí ve vaší síti maloobchodů. Řešení dodávaná společností Epicor vám pomáhají efektivně řídit zásoby zboží a optimalizovat činnosti nákupu a prodeje v celé síti vašich prodejen. Epicor Merchandising zvyšuje výkon a pohotovost vaší maloobchodní sítě poskytnutím otevřené databáze a celou řadou výkonných možností:

  • Proces nákupních objednávek podporuje různé modely nákupu a distribuce pro velké řetězce, typicky výdej zboží na příjmu bez zaskladnění (cross-dock) a přímé dodávky (drop-ship). V integraci s funkcemi pro alokaci a doplňování zboží významně zkracuje dobu potřebnou k vytvoření nákupních objednávek a jejich distribuci v celém řetězci.
  • Výkonné řízení skladových zásob maximalizuje průtok zboží a produktivitu. Funkce pro automatické doplňování zboží zajišťuje vašim prodejnám optimální stav zásob vypočtený v definovaných jednotkách skladu a automaticky přizpůsobuje množství zboží podle prodejních trendů a tím podporuje plynulý prodej, docílení lepších prodejních výsledků a vyšších marží při minimálních investicích na udržování skladových zásob.
  • Price management zajišťuje flexibilitu pro výpočty a řízení cen a optimalizuje prodejní příležitosti. Snadá správa pevných i přechodných cen s možnostmi pro stanovení výše cen dle kritérií (umístění, barva a další kombinace) tak, abyste dosáhli zvýšení odbytu a vyšších hodnot hrubého zisku.
  • Řízení skladu zajišťuje rychlou obrátku zboží ve skladu a dodávku na požadovaná prodejní místa.
  • Funkce alokace usnadňuje a automatizuje proces optimálního rozdělení materiálových zdrojů na základě integrace modulů pro nákup, příjem a převody s datovým skladem firmy (DW), kde je zajištěn přístup ke všem aktuálním informacím v reálném čase.
  • Sledování objednávek a jejich plnění je ucelená aplikace pro zadání a průběh – plnění objednávky a poskytování služeb zákazníkovi. Celková koncepce je navržena jako centrální bod pro sledování a řízení objednávek od zákazníků, bez ohledu na původ zadání a prodejní toky.
  • E-Comm poskytuje možnosti ve známém prostředí webových stránek v hladké integraci s procesem merchandisingu a umožňuje tak správu internetového obchodu prostřednictvím jednoduchého a uživatelsky příjemného rozhraní.
  • Vytváření výkazů a analytických přehledů umožňuje vašim pracovníkům v celém rozsahu použít vstupní data ze systému Epicor Merchandising.

Zeptejte se Našeho Epicor Merchandising Experta
Související Epicor Merchandising Dokumenty


© Epicor Software Corporation O Epicoru |  Investoři |  Partneři |  Ochrana Osobních Údajů |  Mapa Stránek
Podmínky Používaní |  Zásady Ochrany Osobních Údajů Odvětví |  Řešení |  Produkty |  Společnost |  Zákazníci |  Služby |  Kariéra