Epicor ERP Software
   Global Sites

Řízení služeb IT

Selhání IT systémů může mít značný dopad nejen na výkonnost, ale také na životnost firmy. IT oddělení firem musí přizpůsobovat své systémy cílům a potřebám firmy, zlepšovat svou výkonnost a transparentně vykazovat náklady na IT. Ke splnění těchto nároků požadují manažeři IT strukturovaná řešení a pravidla.

Řešení pro řízení služeb IT (ITSM) poskytuje ucelenou sadu pravidel a praxí ověřených postupů – best practice – k naplňování obchodních cílů firmy s pomocí spolehlivého prostředí IT.

ITSM hraje také klíčovou roli při řízení shody (compliance) se standardy a předpisy. Tlak na dodržování shody s legislativními požadavky a oborovými normami, konkrétně se standardy Sarbanes-Oxley, HIPAA v USA, BASEL II, COBIT, ISO/BS, nutí firmy a organizace ke zvyšování přehlednosti všech činností a k transparentnímu vykazování korporátních procesů s jasně definovanými referenčními body odpovědnosti. ITSM vám dává do rukou nástroje pro řízení, kontrolu a snižování rizik v IT procesech a pomáhá dosáhnout shody s normami a legislativními požadavky.

Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

Epicor® ITSM poskytuje robustní sadu funkcí pro řízení služeb, které podporují klíčové procesy IT definované v knihovně ITIL (Information Technology Infrastructure Library), verze 2 a 3. Epicor ITSM je řešení certifikované dle standardů společnosti Pink Elephant a splňuje požadavky ITIL pro oblasti:

  • Správa událostí
  • Správa a řešení problémů
  • Řízení změn
  • Správa konfigurací
  • Řízení služeb v servisních úrovních

Ověřené postupy dle ITIL v kombinaci s řešeními Epicor ITSM poskytuje IT oddělením nejen příležitost učit se ze zkušeností odborníků, kteří řešili podobné problémy, ale také možnost efektivně řídit strategický rozvoj IT zdrojů a IT kapitálu. Výsledkem je zvýšená produktivita, plynulé řízení změn a účinné IT služby.


Zeptejte se Našeho Epicor Řízení služeb IT Experta
Související Epicor Řízení služeb IT Dokumenty


© Epicor Software Corporation O Epicoru |  Investoři |  Partneři |  Ochrana Osobních Údajů |  Mapa Stránek
Podmínky Používaní |  Zásady Ochrany Osobních Údajů Odvětví |  Řešení |  Produkty |  Společnost |  Zákazníci |  Služby |  Kariéra