Epicor ERP Software
   Global Sites

Řízení lidského kapitálu HCM

Termín řízení lidského kapitálu (HCM – Human Capital Management) označuje sadu řešení pro strategické řízení nejcennějšího kapitálu firmy – zaměstnanců.

Dodávaná řešení HCM se neomezují jen na personální oddělení, hlavní služby mzdové evidence či systémy řízení lidských zdrojů (HRMS). Umožňují řízení a rozvoj talentované pracovní síly v globálním měřítku – strategicky a z hlediska nákladů efektivně.

Řešení Epicor HCM poskytuje software, který podporuje všechny centralizované i distribuované funkce řízení zaměstnanců. Vaše firma může účinně a v globální úrovni řídit pracovní síly rozložené v různých zeměpisných oblastech a zároveň respektovat všechny lokální předpisy a legislativní požadavky na mzdovou evidenci a reporting.

Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

Epicor nabízí robustní sadu flexibilního a konfigurovatelného softwaru pro oblast personalistiky, mzdové evidence a profesního rozvoje zaměstnanců:

  • Lepší výsledky a vyšší produktivita firmy zavedením efektivních postupů v celém zaměstnaneckém cyklu.
  • Správa administrativy pro nábor zaměstnanců a vyhledávání profesních zdrojů, resourcing, školení, programy zaměstnaneckých výhod, sledování výkonu a další.
  • Zajištění samoobslužného přístupu k informacím a sdělením pro vaše zaměstnance.
  • Posílení pracovní produktivity všech zaměstnanců, jejich informovanosti a zaměření na klíčové cíle firmy.
  • Výkonné procesy business intelligence vaší firmě umožní strategicky analyzovat klíčové trendy a přijímat rozhodnutí na základě lépe vyhodnocených informací.

Řešení Epicor HCM pomáhají vaší firmě co nejlépe zhodnotit nejcennější kapitál – zaměstnance a jejich potenciál – pomocí rychlejší a efektivnější podpory. Společnost Epicor má zákazníky ve více než 140 zemích a zná požadavky a náročnost řízení personalistiky v globální úrovni.


Zeptejte se Našeho Epicor Řízení lidského kapitálu HCM Experta
Související Epicor Řízení lidského kapitálu HCM Dokumenty


© Epicor Software Corporation O Epicoru |  Investoři |  Partneři |  Ochrana Osobních Údajů |  Mapa Stránek
Podmínky Používaní |  Zásady Ochrany Osobních Údajů Odvětví |  Řešení |  Produkty |  Společnost |  Zákazníci |  Služby |  Kariéra