Epicor ERP Software
   Global Sites

Řízení výkonu firmy

Průběžné udržování výkonu firmy nespočívá jen v měření a sledování činností: průběžné ukazatele úspěšného výkonu se zakládají na správně vyhodnocených předpokladech a činnostech. Při řízení firmy nestačí jen posouvat věci dopředu a občas se podívat do zpětného zrcátka... Odborné řízení výkonu firmy vyžaduje zavedení finančních a operačních cílů a prostředky k předávání výsledků v požadované časové linii – u každého subjektu či uživatele v organizaci, který svým rozhodováním může ovlivnit další výkon.

Propracovaná řešení Epicor® Enterprise Performance Management (EPM) pomáhají zavést firemní kulturu založenou na výkonu, kdy všichni zúčastnění velice dobře chápou, co je pro jejich firmu důležité, jak si firma celkově vede a kde je znát přínos jejich práce.

Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

Epicor EPM poskytuje ucelenou sadu nástrojů a aplikací, které vám pomáhají plánovat, realizovat a analyzovat výstupy ve strategické úrovni i v úrovni taktické, operativně řešené – sladění činností s podnikatelskými záměry. Efektivní procesy business intelligence (BI) jsou důležitou součástí každé strategie EPM a zároveň tvoří nedílnou součást řešení poskytovaných společností Epicor a pomáhají zlepšovat procesy rozhodování v celé organizaci.

Epicor EPM poskytuje prostředky pro vytváření rozpočtů, plánování a prognóz; nabízí rozšířené analytické aplikace, například business scorecards; funkce pro datové sklady data warehousing; dotazové funkce a vyhodnocení – business activity queries (BAQ) a reportingové nástroje, vše v plném rozsahu propojené s podnikovými aplikacemi Epicor.

Díky naší znalosti hlavních segmentů specificky zaměřených oborů můžeme poskytovat předem připravenou sadu řešení pro měření výkonu KPI v konkrétních činnostech, z hlediska specializace a také na základě rolí v daném oboru. Znamená to rychlý start aplikací pro správu a měření výkonu přesně dle požadavků a nastavených předpokladů vašeho podniku.

Od výkonného managementu firmy až po pracovníky jednotlivých oddělení, kteří zajišťují sdílení dat s ostatními pracovišti, vytváří každý zaměstnanec vlastní vklad k posílení výkonu celé firmy. Epicor EPM každému z nich pomáhá porozumět významu svěřeného úkolu a širším souvislostem probíhajících zakázek ve firmě. Díky celkovému přehledu mohou jednotlivé profese lépe reagovat na situaci v souladu se stanovenými cíli a strategickou působností firmy.


Zeptejte se Našeho Epicor Řízení výkonu firmy Experta
Související Epicor Řízení výkonu firmy Dokumenty


© Epicor Software Corporation O Epicoru |  Investoři |  Partneři |  Ochrana Osobních Údajů |  Mapa Stránek
Podmínky Používaní |  Zásady Ochrany Osobních Údajů Odvětví |  Řešení |  Produkty |  Společnost |  Zákazníci |  Služby |  Kariéra