Epicor ERP Software
   Global Sites

Epicor® iScala

Epicor iScala je ucelené řešení vyvinuté pro firmy a jejich pobočky s mezinárodní působností, pro divize a dceřiné společnosti velkých nadnárodních společností a pro velké lokální a regionální firmy, které mají vysoké požadavky na vedení obchodních transakcí se zahraničím. Poskytované softwarové řešení zahrnuje integrované procesy plánování podnikových zdrojů, Enterprise Resource Planning (ERP), řízení dodavatelského cyklu, systém plánování a řízení výrobních operací, Manufacturing Execution Systems (MES), řízení servisních činností, řízení zakázek, mzdové evidence a řadu dalších navazujících funkcionalit, které jsou vyvinuty v prostředí provázaných procesů na základě služeb Microsoft .NET a Web services.

iScala Diagram Financial ManagementSupply Chain ManagementProduction ManagementPlanning and SchedulingProject ManagementProject ManagementService ManagementHuman Capital ManagementSales ManagementCustomer Relationship Management

Systém iScala je poskytován v lokalizovaných verzí dle požadavků konkrétních zemí a s možnostmi pro vícejazyčné prostředí s podporou podnikových modelů v globální úrovni řízení, to znamená v prostředí s více firmami anebo s několika pracovišti, které klade požadavky na spolupráci se zákazníky, dodavateli, sesterskými firmami, nebo s dalšími partnery, k docílení špičkových výsledků v oblasti operací a obchodních výsledků. Specializovaná funkcionalita připravená a dodávaná v systému iScala pomáhá vaší firmě dosáhnout konkurenční výhody v úzce zaměřených oborech, jako je výroba farmaceutických a chemických látek a přípravků, průmyslové strojní vybavení, lehké strojírenství, elektronika a elektrotechnické vybavení, výroba automobilových komponent, spotřebitelské zboží a hotelové služby.

Váš podnik může zavádět standardizované řízení ve svých výrobních provozech a divizích na základě centralizovaného nebo distribuovaného modelu iScala a zároveň používat výhody lokalizací dle země a jazyka na jednotlivých pracovištích. Prostřednictvím zavedeného modelu řízení může vedení podniku docílit konzistence a přehlednosti informací a operací a navíc může účelně podporovat globální zavádění jednotných postupů, pravidel a kontrolních funkcí.

Možnosti integrace dodávané v rámci systému iScala vám umožní konfigurovat podnikové procesy a propojit vaše interní a externí toky v dodavatelském řetězci pro lepší přehlednost a automatizaci obchodních postupů - za současného snížení provozních nákladů, zvýšení frekvence obratu a poskytnutí aktuálních informací poptávky a nabídky s jistotou lépe vyhodnocených, spolehlivých rozhodnutí.

iScala poskytuje funkcionalitu do hloubky a do šířky, od řízení báze zákazníků přes výrobu k poprodejní podpoře a svým rozsahem vám umožňuje rychlou implementaci a automatizaci klíčových procesů ve vašem oboru působnosti – kdekoli na světě.

Zjistěte další výhody a podrobnosti o poskytovaných sadách řešení Epicor iScala

Seznamte se blíže s možnostmi oborově specializovaných řešení

Epicor poskytuje řadu specializovaných oborových řešení vyvinutých na základě produktu iScala. Navštivte oddíl oborových řešení na naší webové stránce a přečtěte si podrobnější informace o jednotlivých řešeních. Více


Zeptejte se Našeho Epicor iScala Experta
Související Epicor iScala Dokumenty


© Epicor Software Corporation O Epicoru |  Investoři |  Partneři |  Ochrana Osobních Údajů |  Mapa Stránek
Podmínky Používaní |  Zásady Ochrany Osobních Údajů Odvětví |  Řešení |  Produkty |  Společnost |  Zákazníci |  Služby |  Kariéra