Epicor ERP Software
   Global Sites

Alliance Partners

Společnost Epicor® rozvíjí strategická partnerství s firmami, které mají shodnou vizi zaměřenou na poskytování end-to-end softwarových řešení středně velkým zákazníkům a umožňují uživatelům úspěšně docílit a udržovat konkurenční náskok v prostředí trhu. Partneři v programu Alliance partners společnosti Epicor poskytují špičková řešení v oboru a chápou hodnotu vybudovanou společným úsilím a sdílením zkušeností každé organizace a proto dokážou poskytovat přidanou hodnotu v nabídce trhu prostřednictvím úspěšného strategického partnerství. Více informací o produktech společnosti Epicor zjistíte v sekci o charakteristikách oborů a oborových řešení a produktech. Máte-li zájem o partnerský program společnosti Epicor, vyplňte tento formulář.

Rozvíjením strategických partnerství s různými organizacemi společnost Epicor rozšiřuje nabídku řešení svým zákazníkům.

Software Solution Partners
Společnost Epicor rozvinula partnerství s nezávislými poskytovateli softwaru (ISVs), jejichž nabídka nejlepších aplikací v daných segmentech trhu, poskytovaných ve formě instalací v místě a/nebo softwaru v rámci služby (SaaS), tvoří podstatnou součást dodávek a v integraci se softwarem Epicor představuje špičková, vysoce konkurenční řešení, která jsou odpovědí na řešení kritických oblastí ve firmách v různých oborech a pomáhají řešit specializované požadavky vertikálních trhů.

Strategic Service Partners
Společnost Epicor chápe hodnotu, jakou dokáží organizace zaměřené na IT poskytovat prostřednictvím rozšířeného, uceleného a lépe strukturovaného řešení svým zákazníkům. Společnost Epicor rozvinula partnerství s řadou firem, jako jsou místní a mezinárodní komzultační firmy, které nabízejí vysoce kvalitní služby vyhodnocení a implementace IT systémů pro středně velké firmy, nebo s poskytovateli řízených služeb, kteří monitorují zavedené systémy, poskytují podporu při správě databází a služeb hostingu pro aplikace. Partneři v programu Strategic Service Partners předávají zákazníkům Epicor přidanou hodnotu prostřednictvím rozšířených služeb a podpory pro lepší zhodnocení aktiv v oblasti IT.

Partneři pro technologická řešení, program Technology Solution Partners
Společnost Epicor má dlouhou tradici v inovačním vývoji softwarových aplikací. Strategicky rozvíjené vztahy s vybranými firmami, které představují špičky v oboru a jsou dodavateli platforem a technlogických řešení, jsou z hlediska společnosti Epicor velkým přínosem v této oblasti. Prostřednictvím partnerství v oboru společnost Epicor svým zákazníkům nadále poskytuje inovační technologie a pomáhá zvyšovat produktivitu, urychlit návratnost investic (ROI) a zároveň významně snižovat celkové náklady na provoz a vlastnictví prostředků IT.

V současné době patří k našim partnerům v programu Technology Solution Partners tyto společnosti:

Máte-li dotazy ohledně programu partnerství se společností Epicor, prosíme vás pošlete elektronickou zprávu na adresu alliances@epicor.com


 © Epicor Software Corporation O Epicoru |  Investoři |  Partneři |  Ochrana Osobních Údajů |  Mapa Stránek
Podmínky Používaní |  Zásady Ochrany Osobních Údajů Odvětví |  Řešení |  Produkty |  Společnost |  Zákazníci |  Služby |  Kariéra