Epicor ERP Software

Dịch vụ Toàn cầu Epicor

Epicor cam kết tham gia hợp tác kinh doanh dài hạn và thành công đôi bên với khách hàng. Mục tiêu của chúng tôi là hợp tác với khách hàng của mình để xác định và giải quyết các thách thức kinh doanh của họ ngày nay, và giúp họ nắm bắt các cơ hội mới trong tương lai. Để đạt được mục tiêu này, Epicor kết hợp phần mềm mang tính đổi mới với các dịch vụ thuộc hàng tốt nhất trên thế giới. Epicor cung cấp nhiều dịch vụ cho phép khách hàng tận dụng đầy đủ lợi thế trong phần mềm Epicor của họ, và tăng lợi nhuận trên vốn đầu tư phần mềm của họ lên đến mức tối đa.

Epicor Tư vấn

Epicor Tư vấn cung cấp nhiều dịch vụ về bổ sung, đào tạo, cải tiến quy trình và tùy chỉnh phần mềm. Tư vấn cung cấp Dịch vụ Bổ sung, Tư vấn Quy trình Kinh doanh, Tư vấn Quản lý Hiệu suất, Tư vấn Hệ thống và Phần cứng, Dịch vụ Nâng cấp và Di chuyển và Phát triển Giải pháp Tùy chỉnh.

Epicor Giáo dục

Epicor Giáo dục cung cấp thư viện sâu rộng về các khóa đào tạo, tài liệu giáo dục và tài nguyên người dùng, cung cấp cho khách hàng nền tảng tuyệt vời để phát triển chương trình đào tạo hiệu quả. Những nguồn tài nguyên cho phép khách hàng chọn các tùy chọn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ và điều chỉnh chương trình theo đúng sở thích người dùng riêng của họ.

Epicor Hỗ trợ

Epicor Hỗ trợ hoạt động trên toàn cầu với hơn 350 người tại 14 trung tâm hỗ trợ trên khắp thế giới. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng của mình dịch vụ hỗ trợ ứng dụng và kỹ thuật tốt nhất có thể có ngay hôm nay thông qua nhân viên là những chuyên gia về ứng dụng, công nghệ và ngành nghề của chúng tôi; sử dụng công nghệ và các công cụ hỗ trợ tiên tiến.

Epicor Gia công

Epicor Gia công cung cấp bộ dịch vụ linh hoạt, cho phép khách hàng tiếp cận được với chuyên gia tinh thông, tài nguyên chuyên dụng và trang thiết bị tầm cỡ thế giới. Các dịch vụ được cung cấp bao gồm Lưu trữ Ứng dụng, Quản lý Ứng dụng, Quản lý Bàn Trợ giúp, Thuê Bên ngoài Làm Quy trình Kinh doanh và Bảo đảm Hệ thống (Khôi phục sau Thảm họa).

Thông tin Thêm về Dịch vụ Toàn cầu Epicor

Khám phá cách thức Các giải pháp và dịch vụ toàn cầu có thể giúp bạn xác định và giải quyết những thách thức kinh doanh ngày nay. Vui lòng lưu ý rằng bạn sẽ được chuyển đến trang web của tập đoàn bằng tiếng Anh.

 

 © Epicor Software Corporation  
Điều khoản sử dụng |  Chính sách bảo mật