Monter: C4
Kom och lyssna på våra seminarier kl. 10.00-10.30 samt kl. 14.30-15.00

Knyt dina kunder och leverantörer närmare dig med hjälp av Epicor ERP

Kommunikation med kunder och leverantörer via ERP är inte nytt men har varit förenat med stora kostnader. Epicor erbjuder en lösning för portal mot kunder och leverantörer med en färdig koppling som är snabb att sätta upp och enkel att underhålla.

Du kan konkurrera genom hög kvalitet och rätt pris, men vill du bli marknadsledare krävs en djupare relation med dina kunder, partners och leverantörer. Samtidigt ska det vara enkelt och gå snabbt att dela information både internt och externt. Idag förväntar sig många anställda att de ska kunna använda teknik och kommunicera på arbetet på samma sätt som de gör hemma/privat. Kommunikationsmöjligheterna i ett ERP är a och o och en stark bidragande faktor för att skapa en överlägsen kundupplevelse. Men hur kommunicerar ni på ett meningsfullt & effektivt sätt via ert ERP?.

Epicor har i många år arbetat med att utveckla funktionerna för just informationsflöde och kommunikation i Epicor ERP. Resultatet är den nya versionen av affärssystemet, Epicor ERP version 10, som inkluderar nya kommunikationsmöjligheter som speglar dagens sätt att snabbt och enkelt dela information via mobila enheter och sociala medier. Informationen finns dessutom tillgänglig för anställda som i vanliga fall inte är användare i ert ERP-system. Epicor ERP gör det enklare för anställda, kunder och leverantörer att bygga värdefulla relationer.

Vi välkomnar dig till vår monter C4 där vi gärna berättar mer om samt demar för dig vilka kommunikationsmöjligheter som finns i Epicor ERP. Vi hoppas också på en intressant diskussion där vi får din input gällande vad som är viktigt inom informationsflöde/kommunikation för just din organisation.

Vi ses på Forum4iT!

Mer info om mässan hittar du här.


© Epicor Software Corporation Terms of Use |  Privacy Policy