Epicor ERP Software
   Global Sites

Služby

Servisní organizace musí vyhovět požadavkům na vysokou úroveň poskytovaných služeb a dodržovat shodu s rostoucími legislativními požadavky – zároveň s vysokými nároky klientů. Takové tlaky lze ustát pomocí uceleného podnikového řešení, které zahrnuje výkonnou podporu back office včetně specifických funkcionalit pro poskytované služby, jako je správa příležitostí, řízení zdrojů, správa portfolia, evidence zakázek, vytváření rozpočtů a řízení nákupu, a to s podporou flexibilních nástrojů pro reporting a analytické výstupy. Systémy musí být vysoce flexibilní, aby dokázaly podporovat vysokou úroveň změn, jakou servisní organizace neustále zvládají.

Epicor® Services je ucelené portfolio nástrojů, které vám umožní optimalizovat zdroje, efektivně řídit poskytování služeb, usnadnit finanční operace a analyzovat výkon činností v rámci celé organizace. S použitím nejnovějších technologií poskytují řešení Epicor Service přesný a ucelený pohled na všechny probíhající služby a servisní pracoviště v reálném čase a pomáhají vám zdokonalovat řízení dle aktuální situace. Zabudované procesy pro řízení specifických služeb poskytují pružné a rychle reagující prostředí, jaké vaše firma při svém růstu potřebuje.

Naše řešení pro poskytovatele služeb jsou koncipována tak, abyste měli prostor k optimalizaci svých firemních procesů, zlepšování hodnotového řetězce, růstu zisku a k posouvání celkové bilance směrem k přímým výhodám.

Seznamte se blíže s možnostmi našich oborově specializovaných řešení

Přečtěte si další informace o řešení pro služby, Epicor Service


Zeptejte se Našeho Epicor Služby Experta
Související Epicor Služby Dokumenty


© Epicor Software Corporation O Epicoru |  Investoři |  Partneři |  Ochrana Osobních Údajů |  Mapa Stránek
Podmínky Používaní |  Zásady Ochrany Osobních Údajů Odvětví |  Řešení |  Produkty |  Společnost |  Zákazníci |  Služby |  Kariéra